Been Plast - Đơn vị sản xuất Filler Masterbatch hàng đầu Việt Nam

Ngành bán lẻ

Sản xuất vải không dệt

Vải không dệt (Non – woven fabric) được đặt tên dựa theo quy trình sản xuất đặc biệt của chúng. Loại vải này không được tạo ra bằng phương pháp dệt thoi hay dệt kim thông thường mà được tổng hợp từ các hạt Polypropylene (nhựa tổng hợp).